Friday, April 25, 2008

The Real Ndombolo

Add to Google Reader or Homepage

2 comments:

Wenge said...

Bana ba zo bina kitoko, na tango wana Wenge bcbg ezalaka rival ya solo ya WMMM

soukousman said...

Trying to Learn Lingala, Bana bina Wenge Bokoseni Ezali bolingo Wenge all day!!!